svsmi.sk - Informácie o doméne

Prehľad Diskusia

Informácie o doméne www.svsmi.sk

Zmeny urobené na doméne
Táto stránke NIE je www.svsmi.sk. Daná stránka je dostupná tu: www.svsmi.sk. Na tejto stránke sú informácie o danej doméne ako napríklad vlastník, registrátor, alebo Google PageRank a kvalita slova domény.

Od 30.10.2017
Doména: svsmi.sk
Zmena stavu do: 27.11.2017 11:30:00
Zmena stavu od: 27.11.2016 11:30:00
Stav: DOM_OK
Majiteľ: CENT-0006 (CENT-0006: Centrum vedecko technických informácií, ing. Oleg Cvik, Bratislava)
Registrátor: VLAD-0050 (VLAD-0050: INFOkey, s.r.o., Ing. Vladimír Fecko, Bratislava)
DNS1: laborec.svsmi.sk
DNS2: elearning.gphmi.sk
DNS3: vihorlat.svsmi.sk
PageRank: Nepridelený
Počet indexovaných stránok: 258
Kvalita slova domény: 2050

Informácie o zmenách vo formáte RSS.

Ďalšie informácie sú na stránke SK|Site.

Diskusia